Mewujudkan Sistem Penilaian On-line yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel
        .:: Menu Login ::.
  Username
Password
Sebagai
Lupa Password
 
.:: Menu Utama ::.
Pengelola

 

Biji Ulangan Harian Basa Jawi Smt 1 TP 2012/2013
Oleh : SUWARNO PUTRO, S.Pd.,M.Pd. - Kamis, 29 November 2012
Assalamu 'alaikum ww. Kabiwarakaken dhumateng para putra kelas VIII ABCDEFGH, kelas IX ABCD ingkang bijinipun Ulangan Harian dereng jangkep 4 tumrap kelas IX, utawi dereng jangkep 5 tumrap kelas VIII saha dereng slaras kalayan KKM (kirang saking 80) supados enggal ndherek remidhi/ulangan harian susulan. Menawi para putra boten nindakaken dhawuh punika tartamtu badhe nandhang kapitunan biji ing 'rapor'. Mugi andadosaken kawigatosan. Maturnuwun. Wassalamu 'alaikum ww.
Examine your marks, please!
Oleh : H. MUNFARID, S.Pd.,MM. - Selasa, 30 Oktober 2012
Attention ! IX A-D students, please analyze your mark! If your mark is still under graduate or under passing grade please you prepare as soon as possible for joining remedial, before the time is limited, Ok? thank you for your attention!
UH 8 mapel IPA
Oleh : Hary Susanto - Selasa, 19 Juni 2012
Untuk mapel IPA sudah saya revisi rumusnya bisa dimasukkan sampai 8 X ulangan harian.
Biji UKK Basa Jawi TP 2011/2012
Oleh : SUWARNO PUTRO, S.Pd.,M.Pd. - Selasa, 12 Juni 2012
Assalamu 'alaikum ww. Kabiwarakaken dhumateng para putra kelas VIII ABCDEFG, bilih biji UKK Basa Jawi sampun saged dipuntingali ing website. Dhumateng para putra ingkang kasebat ing ngandhap menika kedah ndherek Ulangan Harian (UH) Susulan, Remidi utawi ngempalaken "tugas" jumbuh kaliyan kekiranganipun ing dinten Senen, 18 Juni 2012. Menawi para putra boten purun nindakaken tartamtu badhe nemahi kapitunan biji ing "buku rapor" I.Ulangan Harian (UH) Susulan 1.Dika Cahya Prayogi VIIIA-UH3 6.Zildjian Adhani N VIIIC-UH2 2.Akhmad Dwi Rifai VIIIC-UH2 7.Fakhri Arfansyah VIIID-UH3 3.Pilar Rosa TF VIIIC-UH4 8.Eka Pambudi VIIIE-UH4 4.Sufyan Priyanto VIIIC-UH3,4 9.Anita Dyah P VIIIF-UH2 5.Yoga Mugiyo P VIIIC-UH3,4 10.Ilham Mafani Nadif VIIIF-UH2 II.Remidi UH3/4 1.Fatkhah Muflikh M VIIIB-UH3 2.Lutfiansyah HA VIIID-UH3 3.Bimo Khaerul Fuadi VIIIE-UH4 III.Ingkang dereng ngempalaken "tugas" paragan: 1.Ika Ramadhani SP VIIIA 2.Ilham Mafani Nadif VIIIF 3.Aquissa Thahara H VIIIA IV.Ingkang dereng "tes" Sekar Macapat: 1.Fryda Nimas Nurbaiti VIIIE V. Remidi Nyekar Macapat 1.Adzka Aflianska D VIIIF 8.Muh. Raynaldi A VIIIF 2.Agung Jeni K VIIIF 9.Rafi Amrullah VIIIF 3.Ahmad Mustofa H VIIIF 10.Revsani Hisyam W VIIIF 4.Ahmad Dzohron N VIIIF 11.Bima Pratama Aji VIIIG 5.Alif Khanifudin VIIIF 12.Indyra Prihatna VIIIG 6.Ilham Mafani Nadif VIIIF 13.Wahyu Yazid R VIIIG 7.Lutfi Aziz VIIIF Makaten mugi andadosaken kawigatosan. Maturnuwun. Wassalamu 'alaikum ww.
Ektra Karawitan
Oleh : Hary Susanto - Minggu, 10 Juni 2012
Bapak/Ibu Wali kelas yth, untuk ektra karawitan ada di extra2 pada nomor 19.

Total pengumuman : 98

Copyright © 2010 - 2015 by SMP Negeri 3 Kebumen | Supported by AMIK PGRI KEBUMEN
Email : smp@smpn3kebumen.sch.id
Jln. S. Parman No. 3 Kebumen telp (0287) 381140
Fax. (0287) 382950