Mewujudkan Sistem Penilaian On-line yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel
        .:: Menu Login ::.
  Username
Password
Sebagai
Lupa Password
 
.:: Menu Utama ::.
Pengelola

 

Biji UAS 1 Basa Jawi
Oleh : SUWARNO PUTRO, S.Pd.,M.Pd. - Selasa, 10 Desember 2013
Assalamu 'alaikum ww. Kabiwarakaken dhumateng para putra kelas IX ABCD saha kelas VIII ABCDEFGHI. Biji UAS 1 2013/2014 sampun saged dipuntingali wonten website sekolah wiwit dinten Selasa Pon surya kaping 10 Desember 2014 tabuh 21.07 WIK. Biji sawontenipun, tegesipun boten wonten 'remidi.' Maturnuwun. Wassalamu 'alaikum ww.
Kembali

Copyright © 2010 - 2015 by SMP Negeri 3 Kebumen | Supported by AMIK PGRI KEBUMEN
Email : smp@smpn3kebumen.sch.id
Jln. S. Parman No. 3 Kebumen telp (0287) 381140
Fax. (0287) 382950