Mewujudkan Sistem Penilaian On-line yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel
        .:: Menu Login ::.
  Username
Password
Sebagai
Lupa Password
 
.:: Menu Utama ::.
Pengelola

 

BIJI BASA JAWI UH 6
Oleh : SUWARNO PUTRO, S.Pd.,M.Pd. - Jumat, 29 November 2013
As.ww. Kabiwarakaken dhumateng para putra kelas VIII ABCDEFGHI saha kelas IX ABCD. Bilih biji UH 6 sampun saged dipuntingali ing website wiwit dinten Senen, 24-11-2013. Dhumateng para putra ingkang bijinipun kirang saking 80 (Wolungdasa), supados enggal-enggal ndherek remidi. Paling kasep dinten Setu, 7 Desember 2013. Maturnuwun. Was.ww.
Kembali

Copyright © 2010 - 2015 by SMP Negeri 3 Kebumen | Supported by AMIK PGRI KEBUMEN
Email : smp@smpn3kebumen.sch.id
Jln. S. Parman No. 3 Kebumen telp (0287) 381140
Fax. (0287) 382950